Volná pracovní místa Android aplikace
Oblíbené
Informace
Nejhledanější místa

Vrchní referent oddělení protiepidemického Praha

Detail volného místa

Místo výkonu práce : Praha 9
Způsob prvního kontaktu : na výběrovém řízení - e-mail : gabriela.jurcikova@hygpraha.cz
Kontaktní osoba : paní Gabriela Jurčíková - personální oddělení
známení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
Odborný rada oddělení protiepidemického - pobočka Sever

V Praze 18. 5. 2017
Č.j.: HSHMP 24786/2017

Ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze (dále jen \"HSHMP\") jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen \"zákon\"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo

Odborný rada oddělení protiepidemického - pobočka Sever

v oboru služby:
*28 - zdravotnictví a ochrana zdraví

Charakteristika činností služebního místa:
* výkon státního zdravotního dozoru nad plněním povinností v oblastech ochrany veřejného zdraví, nad dodržováním požadavků, stanovených právními předpisy v oblasti epidemiologie; hodnocení epidemiologické situace v místě a čase;
* provádění epidemiologických šetření, zpracování návrhu protiepidemických opatření;
* příprava podkladů pro preventivní dozor, zpracování stanoviska;
* příprava podkladů a analyzování výsledků činnosti pro rozhodování v otázkách ochrany a podpory veřejného zdraví v rozsahu kompetence orgánu státní správy; analýza prevence infekčních onemocnění, nemocí z povolání a dalších hromadně se vyskytujících onemocnění
* uplatňování sankčních opatření, vydávání rozhodnutí, povolení;
* zabezpečování plnění kontrolního plánu, úkolů hlavního hygienika a dalších odborných úkolů, plnění metodických pokynů hlavního hygienika včetně zpracování a vyhodnocení;
* metodické usměrňování nebo zajišťování informační metodické pomoci;
* samostatné vykonávání věcně a právně složitých agend;
* vypracování projektů epidemiologického sledování specifických problémů
či situací;
* samostatné provádění nejnáročnějších úkolů vysoce specializované odborné práce orgánu ochrany veřejného zdraví v lékařském oboru epidemiologie, v oblasti prevence vzniku a šíření infekčních onemocnění a dalších hromadně se vyskytujících onemocnění se zaměřením na dezinfekci, dezinsekci a deratizaci.

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu na služební místo 1. 8. 2017.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 11. platové třídy,

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 18. června 2017, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu HSHMP, Rytířská 12, p.s. 203, 110 01 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu: podatelna@hygpraha.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky IDDS: zpqai2i.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: \"Neotvírat\" a slovy \"Výběrové řízení na služební místo odborný rada oddělení protiepidemického - pobočka Sever\".
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:
1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evrop
Provoz: Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání: Bakalářské
Úvazek:

Volné pracovní místo nabízí:

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze
Praha
Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze -002, Měšická 646/5, Prosek, 190 00 Praha 9

Email: gabriela.jurcikova@hygpraha.cz
Telefon: +420 296 336 796

Lokalita:Praha
Okres:
Plat:18590 Kč
Vloženo:12. 04. v 10:47
Podobné pracovní nabídky


B Benešov Beroun Blansko Brno Brno venkov Bruntál Břeclav C Cheb Chomutov Chrudim Č Česká Lípa České Budějovice Český Krumlov D Děčín Domažlice F Frýdek-Místek H Havlíčkův Brod P Praha Praha - východ Praha - západ H Hodonín Hradec Králové J Jablonec nad Nisou Jeseník Jičín Jihlava Jindřichův Hradec K Karlovy Vary Karviná Kladno Klatovy Kolín Kroměříž Kutná Hora L Liberec Litoměřice Louny M Mělník Mladá Boleslav Most N Náchod Nový Jičín Nymburk O Olomouc Opava Ostrava P Pardubice Pelhřimov Písek Plzeň - jih Plzeň - sever Plzeň Prachatice Prostějov Přerov Příbram R Rakovník Rokycany Rychnov nad Kněžnou S Semily Sokolov Strakonice Svitavy Š Šumperk T Tábor Tachov Teplice Trutnov Třebíč U Uherské Hradiště Ú Ústí nad Labem Ústí nad Orlicí V Vsetín Vyškov Z Zlín Znojmo Ž Žďár nad Sázavou

TOPlist