Volná pracovní místa Android aplikace
Oblíbené
Informace
Nejhledanější místa

Vrchní referent oddělení hygieny práce Praha

Detail volného místa

Místo výkonu práce : Rybalkova 293/39, 101 00 Praha
Způsob prvního kontaktu : na výběrovém řízení
Kontaktní osoba : paní Gabriela Jurčíková - personální oddělení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
Vrchní referent oddělení hygieny práce

V Praze 11. 4. 2017
Č.j.: HSHMP 17753/2017

Ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen \"HSHMP\") se sídlem v Praze jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb.,
o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen \"zákon o státní službě\"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo

Vrchní referent oddělení hygieny práce
v oboru služby:
* 28 = Zdravotnictví a ochrana zdraví,


Charakteristika činností služebního místa:

* posuzovací, konzultační a poradenská činnost v oboru 28;
* komplexní výkon státního zdravotního dozoru nad dodržováním zákazů a plněním dalších povinností, stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., v platném znění
a zvláštními právními předpisy o ochraně veřejného zdraví
* vydávání stanovisek a rozhodnutí podle právních předpisů, příprava podkladů
a analyzování výsledků činnosti pro rozhodování v otázkách ochrany a podpory veřejného zdraví v rozsahu kompetence orgánu státní správy;
* zajištění plnění kontrolního plánu, úkolů hlavního hygienika a dalších odborných úkolů, plnění metodických pokynů hlavního hygienika včetně zpracování
a vyhodnocování úkolů a činnosti příslušného oddělení;
* zajišťování, koordinování a výkon státního zdravotního dozoru ve své územní působnosti, odpovědnost za odbornou správnost a kvalitu odborných prací včetně jednotnosti závěrečných výstupů, vykonávání sankční a správní činnosti;
* posouzení předložených návrhů (oznámení) zaměstnavatelem podle § 37 zákona
č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů o zařazení prací do příslušných kategorií - návrhu kategorizace prací; určení rizikových prací a vydání rozhodnutí pro rizikové práce;
* posuzování práce a jejího vlivu na zdraví zaměstnanců, podíl na hodnocení a řízení zdravotních rizik;
* kontrola povinností zaměstnavatelů v oblasti zajištění pracovně lékařských služeb v souladu s platnou legislativou;
* dozor v oblasti ochrany zdraví při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami
a směsmi, biocidy;
* výkon preventivního dozoru - posuzování projektových dokumentací pro stavby nové, k rekonstrukcím staveb, zkušebním provozům a ke změně stavebních objektů
* podíl na monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a pracovních podmínek, podílí se na realizaci místních programů ochrany a podpory veřejného zdraví

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 15. 6. 2017.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 9. platové třídy.

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 11. 5. 2017, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Hygienická stanice hlavního města Prahy, Rytířská 12, p.s. 203, 110 01 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu: podatelna@hygpraha.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránk
Provoz: Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání: Vyšší odborné
Úvazek:

Volné pracovní místo nabízí:

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze
Praha
Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze - 003, Rybalkova 293/39, Vršovice, 101 00 Praha 101

Email: gabriela.jurcikova@hygpraha.cz
Telefon: +420 296 336 796

Lokalita:Praha
Okres:
Plat:15780 Kč
Vloženo:12. 04. v 10:47
Mapa


Podobné pracovní nabídky


B Benešov Beroun Blansko Brno Brno venkov Bruntál Břeclav C Cheb Chomutov Chrudim Č Česká Lípa České Budějovice Český Krumlov D Děčín Domažlice F Frýdek-Místek H Havlíčkův Brod P Praha Praha - východ Praha - západ H Hodonín Hradec Králové J Jablonec nad Nisou Jeseník Jičín Jihlava Jindřichův Hradec K Karlovy Vary Karviná Kladno Klatovy Kolín Kroměříž Kutná Hora L Liberec Litoměřice Louny M Mělník Mladá Boleslav Most N Náchod Nový Jičín Nymburk O Olomouc Opava Ostrava P Pardubice Pelhřimov Písek Plzeň - jih Plzeň - sever Plzeň Prachatice Prostějov Přerov Příbram R Rakovník Rokycany Rychnov nad Kněžnou S Semily Sokolov Strakonice Svitavy Š Šumperk T Tábor Tachov Teplice Trutnov Třebíč U Uherské Hradiště Ú Ústí nad Labem Ústí nad Orlicí V Vsetín Vyškov Z Zlín Znojmo Ž Žďár nad Sázavou

TOPlist