Volná pracovní místa Android aplikace
Oblíbené
Informace
Nejhledanější místa

Vrchní referent oddělení hygieny obecné a komunáln Praha

Detail volného místa

Místo výkonu práce : Rytířská 12, Praha 1
Způsob prvního kontaktu : e-mailem - gabriele.jurcikova@hygpraha.cz k výběrovému řízení
Kontaktní osoba paní : Gabriela Jurčíková - personální oddělení
známení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
Vrchní referent oddělení hygieny obecné a komunální
V Praze 26. 9. 2017
Č.j.: HSHMP 48896/2017
Ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen \"HSHMP\") se sídlem v Praze jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb.,
o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen \"zákon o státní službě\"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
Vrchní referent oddělení hygieny obecné a komunální v oboru služby:
* 28 = Zdravotnictví a ochrana zdraví,

Charakteristika činností služebního místa:
* provádí SZD v oblasti zásobování pitnou a teplou vodou, výrobků přicházejících do styku s vodou, koupališť a saun;
* provádí kontrolu kvality povrchových vod vhodných ke koupání v souladu
s požadavky zákona o vodách, včetně zákonem svěřeného výkonu státní správy;
* provádí státní zdravotní dozor při výkonech činností epidemiologicky závažných a prověřuje znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví u osob tyto činnosti vykonávajících;
* provádí kontrolu plnění požadavků na vnitřní prostředí staveb ubytovacích zařízení a pro shromažďování většího počtu osob;
* provádí státní zdravotní dozor v ochraně před hlukem a vibracemi v životním (mimopracovním) prostředí;
* provádí státní zdravotní dozor v ochraně před neionizujícím zářením v životním (mimopracovním) prostředí;
* provádí kontrolu plnění hygienických požadavků v oblasti pohřebnictví včetně schvalování provozních řádů v rozsahu pravomocí orgánu ochrany veřejného zdraví stanovených zákonem o pohřebnictví;
* posuzuje a vypracovává podklady k vydání rozhodnutí, povolení, osvědčení
a jiných opatření orgánu ochrany veřejného zdraví nebo je v rozsahu stanovených kompetencí vydává;
* řeší podněty obyvatel, orgánů státní správy a samosprávy v oblasti životních (mimopracovních) podmínek (hluk, bydlení, voda, ovzduší, odpady ap.);
* plní povinnosti dotčeného orgánu státní správy v územních, stavebních
a kolaudačních řízeních vedených podle zvláštních předpisů (např. stavební zákon, zákon o vodách, zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, zákon
o integrované prevenci);
* spolupracuje s ostatními odbory a odděleními krajské hygienické stanice.
Místem výkonu služby je Praha.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. 12. 2017.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 9. platové třídy.
Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 26. 10. 2017, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Hygienická stanice hlavního města Prahy, Rytířská 12, p.s. 203, 110 01 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu: podatelna@hygpraha.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky IDDS: zpqai2i.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: \"Neotvírat\" a slovy \"Výběrové řízení na služební místo vrchní referent oddělení hygieny obecné a komunální\".
Výběrového řízení na výš
Provoz: Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání: Vyšší odborné
Úvazek:

Volné pracovní místo nabízí:

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze
Praha
Rytířská 404/12, Staré Město, 110 00 Praha 1

Email: gabriela.jurcikova@hygpraha.cz
Telefon: +420 296 336 796

Lokalita:Praha
Okres:
Plat:15780 Kč
Vloženo:03. 01. v 10:39
Mapa


Podobné pracovní nabídky


B Benešov Beroun Blansko Brno Brno venkov Bruntál Břeclav C Cheb Chomutov Chrudim Č Česká Lípa České Budějovice Český Krumlov D Děčín Domažlice F Frýdek-Místek H Havlíčkův Brod P Praha Praha - východ Praha - západ H Hodonín Hradec Králové J Jablonec nad Nisou Jeseník Jičín Jihlava Jindřichův Hradec K Karlovy Vary Karviná Kladno Klatovy Kolín Kroměříž Kutná Hora L Liberec Litoměřice Louny M Mělník Mladá Boleslav Most N Náchod Nový Jičín Nymburk O Olomouc Opava Ostrava P Pardubice Pelhřimov Písek Plzeň - jih Plzeň - sever Plzeň Prachatice Prostějov Přerov Příbram R Rakovník Rokycany Rychnov nad Kněžnou S Semily Sokolov Strakonice Svitavy Š Šumperk T Tábor Tachov Teplice Trutnov Třebíč U Uherské Hradiště Ú Ústí nad Labem Ústí nad Orlicí V Vsetín Vyškov Z Zlín Znojmo Ž Žďár nad Sázavou

TOPlist