Volná pracovní místa Android aplikace
Oblíbené
Informace
Nejhledanější místa

Vrchní referent(ka)/rada - referent(ka) fondů Evro Olomouc

Detail volného místa

Pracoviště: Vejdovského č.p. 988/4, Olomouc.
Generální ředitelka Úřadu práce České republiky, jako služební orgán, příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen \"zákon\"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo: vrchní referent/rada - referent fondů Evropské unie v Oddělení projektů EU Odboru zaměstnanosti Krajské pobočky ÚP ČR v Olomouci v oborech služby \"Zaměstnanost\", \"Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy\" s místem výkonu služby Olomouc.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 23. října 2017.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 10. platové třídy.
Na služební místo není vyžadována způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi.

Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě: Zpracovávání podkladů k neinvestičním záměrům projektů pomoci nebo podpory v souladu s příslušnými programy rozvoje. Zajišťování administrace projektů a dotačních programů pomoci nebo podpory v průběhu realizace.

Výběrového řízení na služební místo vrchní referent/rada - referent fondů Evropské unie se může zúčastnit žadatel, který splňuje zákonem stanovené podmínky, tedy:
splňuje základní předpoklady stanovené v § 25 zákona:
1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
2. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
3. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
4. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
5. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. minimálně vyšší odborné vzdělání nebo bakalářský studijní program.
6. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];

Žadatel podá na základě § 24 odst. 3 a 4 zákona žádost o přijetí do služebního poměru a o zařazení na služební místo (dále jen \"žádost\"), a to do 20. září 2017.

K žádosti žadatel přiloží:
1. Písemné čestné prohlášení o státním občanství (§ 25 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě),
2. Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti (§ 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě),
3. Výpis z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců (§ 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě), nebo údaje poskytnuté žadatelem pro účely obstarání výpisu z Rejstříku trestů služebním orgánem,
4. Písemné čestné prohlášení o dosažení stanoveného vzdělání nebo originál anebo úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání [§ 25 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 26 zákona o státní službě (§ 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě),
5. Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti (§ 25 odst. 1 písm. f) ve spojení s § 26 zákona o státní službě),
6. Strukturovaný profesní životopis.

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 20. září 2017, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, Vejdovského 988/4, 779 00 Olomouc, nebo osobně podané na podatelnu organizačního útvaru služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu organizačního útvaru služebního úřadu podatelna@ol.m
Provoz: Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání: Bakalářské
Úvazek:

Volné pracovní místo nabízí:

Úřad práce České republiky
Olomouc
Úřad práce České republiky - Krajská pobočka v Olomouci, Vejdovského 988/4, Hodolany, 779 00 Olomouc 9

Email: podatelna@ol.mpsv.cz
Telefon:

Lokalita:Olomouc
Okres:Olomouc
Plat:17100 Kč
Vloženo:06. 09. v 10:22
Mapa


Podobné pracovní nabídky


B Benešov Beroun Blansko Brno Brno venkov Bruntál Břeclav C Cheb Chomutov Chrudim Č Česká Lípa České Budějovice Český Krumlov D Děčín Domažlice F Frýdek-Místek H Havlíčkův Brod P Praha Praha - východ Praha - západ H Hodonín Hradec Králové J Jablonec nad Nisou Jeseník Jičín Jihlava Jindřichův Hradec K Karlovy Vary Karviná Kladno Klatovy Kolín Kroměříž Kutná Hora L Liberec Litoměřice Louny M Mělník Mladá Boleslav Most N Náchod Nový Jičín Nymburk O Olomouc Opava Ostrava P Pardubice Pelhřimov Písek Plzeň - jih Plzeň - sever Plzeň Prachatice Prostějov Přerov Příbram R Rakovník Rokycany Rychnov nad Kněžnou S Semily Sokolov Strakonice Svitavy Š Šumperk T Tábor Tachov Teplice Trutnov Třebíč U Uherské Hradiště Ú Ústí nad Labem Ústí nad Orlicí V Vsetín Vyškov Z Zlín Znojmo Ž Žďár nad Sázavou

TOPlist