Volná pracovní místa Android aplikace
Oblíbené
Informace
Nejhledanější místa

Vedoucí oddělení rozpočtu, finančního odboru Bruntál

Detail volného místa

místo výkonu práce : Bruntál, Nádražní 20
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Město Bruntál vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávních celků, výběrové řízení na funkci:

Vedoucí oddělení rozpočtu, finančního odboru

na dobu: neurčitou
s místem výkonu práce: Bruntál
zařazení v platové třídě: 11.

Předpoklady pro výkon funkce:
Vedoucím úředníkem se může stát fyzická osoba, která:
- je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,
- dosáhla věku 18 let
- je způsobilá k právním úkonům je bezúhonná, ovládá jednací jazyk
- splňuje předpoklady stanované zákonem č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České a Slovenské republiky

Další požadavky:
- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, obor ekonomický výhodou,
- praktická znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění
- praktická znalost rozpočtové skladby dle zákona č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě v platném znění
- znalost dalších právních předpisů souvisejících s vykonávanou činností, zejména: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218//2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů
- uživatelská znalost práce na PC (WORD, INTERNET, EXCEL)
- spolehlivost, samostatnost, pečlivost, dobré komunikační dovednosti
- orientační znalost podvojného účetnictví pro vybrané účetní jednotky výhodou
- praxe ve veřejné správě výhodou
- zvláštní odborná způsobilost podle zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění výhodou

Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- datum a podpis uchazeče

K přihlášce je nutno doložit tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Poskytnuté osobní údaje uchazeče budou zpracovány jen pro účel tohoto výběrového řízení a po dobu jeho trvání v souladu s platnými právními předpisy.
Dokumenty předložené uchazečem budou uloženy na oddělení právním, personálním a organizačním a přístup k jejich obsahu budou mít pouze zaměstnanci úřadu podílející se na výběrovém řízení a to pouze v případě, že tento přístup bude pro jejich činnost nezbytný a dále členové výběrové komise, kterou jmenuje vedoucí úřadu.

Místo vhodné i pro osoby se zdravotním postižením.

Nabízíme:
Pružnou pracovní dobu,
Provoz: Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání: Bakalářské
Úvazek:

Volné pracovní místo nabízí:

Město Bruntál
Bruntál
Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál 1

Email: posta@mubruntal.cz; podatelna@mubruntal.cz
Telefon: +420 554 706 111

Lokalita:Bruntál
Okres:Bruntál
Plat:25000 Kč
Vloženo:17. 01. v 11:27
Podobné pracovní nabídky


B Benešov Beroun Blansko Brno Brno venkov Bruntál Břeclav C Cheb Chomutov Chrudim Č Česká Lípa České Budějovice Český Krumlov D Děčín Domažlice F Frýdek-Místek H Havlíčkův Brod P Praha Praha - východ Praha - západ H Hodonín Hradec Králové J Jablonec nad Nisou Jeseník Jičín Jihlava Jindřichův Hradec K Karlovy Vary Karviná Kladno Klatovy Kolín Kroměříž Kutná Hora L Liberec Litoměřice Louny M Mělník Mladá Boleslav Most N Náchod Nový Jičín Nymburk O Olomouc Opava Ostrava P Pardubice Pelhřimov Písek Plzeň - jih Plzeň - sever Plzeň Prachatice Prostějov Přerov Příbram R Rakovník Rokycany Rychnov nad Kněžnou S Semily Sokolov Strakonice Svitavy Š Šumperk T Tábor Tachov Teplice Trutnov Třebíč U Uherské Hradiště Ú Ústí nad Labem Ústí nad Orlicí V Vsetín Vyškov Z Zlín Znojmo Ž Žďár nad Sázavou

TOPlist