Volná pracovní místa Android aplikace
Oblíbené
Informace
Nejhledanější místa

Tajemník- tajemnice úřadu Městského obvodu Ústí na Ústí nad Labem

Detail volného místa

Místo výkonu práce: Úřad městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov.
Předpoklady pro výkon funkce: uvedené v ust. § 4 a § 5 zákona č. 312/2002 Sb. v platném znění: fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem s trvalým pobytem na území ČR, způsobilost k právním úkonům, občanská a morální bezúhonnost - za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí jako by nebyla odsouzena, výborná znalost českého jazyka, nejméně tříletá praxe jako vedoucí zaměstnanec, nebo při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu, nebo ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce, tato praxe musí být splněna v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce vedoucího úřadu, splnění předpokladů stanovených dle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR, ve znění pozdějších předpisů.
Další předpoklady: ukončené vysokoškolské vzdělání nebo středoškolské odborné vzdělání s maturitní zkouškou, znalost právních předpisů souvisejících s vykonávanou činností v oblasti samostatné a přenesené působnosti úřadu Městského obvodu, pokročilá znalost Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Internet, e - mail), manažerské znalosti a dovednosti, ekonomické a technické povědomí - Výhodou : ukončené vzdělávání vedoucího úřadu podle ustanovení § 21, resp. § 27 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zájemce podá písemnou přihlášku. Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:
Jméno, příjmení, titul, Datum a místo narození zájemce. Státní příslušnost zájemce. Místo trvalého pobytu zájemce.Číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana. Telefonní a e-mailový kontakt.Datum a podpis zájemce.
K přihlášce zájemce připojí tyto doklady:
Životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, z toho v řídících funkcích a přehled o odborných znalostech případně dovednostech uchazeče.
Vlastní koncepce řízení úřadu (stručné zpracování), vč. termínu možného nástupu.
Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Výpis (originál nebo ověřenou kopii) z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce: u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením.
Čestné prohlášení dle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR, ve znění pozdějších předpisů, a to u všech uchazečů narozených do 30.11.1971 včetně.
Lustrační osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb., a to u všech uchazečů narozených do 30.11.1971 včetně,(možno dodat v průběhu výběrového řízení).
Čestné prohlášení o vykonávané praxi podle ust. § 7 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění. Prohlášení dle ust. § 110 odst. 6 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zpracován
Provoz: Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání: Vysokoškolské
Úvazek:

Volné pracovní místo nabízí:

Statutární město Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem - Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov, Národního odboje č.p. 794/15, 400 03 Ústí n. L.

Email: jan.prokop@mag-ul.cz
Telefon: +420 475 273 932

Lokalita:Ústí nad Labem
Okres:Ústí nad Labem
Plat:18590 Kč
Vloženo:09. 08. v 20:30
Mapa


Podobné pracovní nabídky


B Benešov Beroun Blansko Brno Brno venkov Bruntál Břeclav C Cheb Chomutov Chrudim Č Česká Lípa České Budějovice Český Krumlov D Děčín Domažlice F Frýdek-Místek H Havlíčkův Brod P Praha Praha - východ Praha - západ H Hodonín Hradec Králové J Jablonec nad Nisou Jeseník Jičín Jihlava Jindřichův Hradec K Karlovy Vary Karviná Kladno Klatovy Kolín Kroměříž Kutná Hora L Liberec Litoměřice Louny M Mělník Mladá Boleslav Most N Náchod Nový Jičín Nymburk O Olomouc Opava Ostrava P Pardubice Pelhřimov Písek Plzeň - jih Plzeň - sever Plzeň Prachatice Prostějov Přerov Příbram R Rakovník Rokycany Rychnov nad Kněžnou S Semily Sokolov Strakonice Svitavy Š Šumperk T Tábor Tachov Teplice Trutnov Třebíč U Uherské Hradiště Ú Ústí nad Labem Ústí nad Orlicí V Vsetín Vyškov Z Zlín Znojmo Ž Žďár nad Sázavou

TOPlist