Volná pracovní místa Android aplikace
Oblíbené
Informace
Nejhledanější místa

Referent / referentka - kontrolor / kontrolorka ko Praha

Detail volného místa

Profil společnosti:
Zprostředkováváme personální inzerci pro klienta, kterým je Úřad městské čísti Praha 1.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Tajemník Úřadu městské čísti Praha 1 dle ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úředních územních samosprávních celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
Vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovních pozic úředníků:Referent / referentka - kontrolor / kontrolorka kontrolně správního oddělení Odboru živnostenského.

Náplň práce:
Druh práce:

• referent / referentka - kontrolor / kontrolorka kontrolně správního oddělení Odboru živnostenského.
Charakteristika vykonávané činnosti:

• administrativní podpora výkonu přestupkové agendy na úseku dopravné správní agend.

Požadujeme:
Zákonné předpoklady pro uzavření pracovního poměru:

• Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.
Další požadavky odpovídající správní činnosti:

• vysokoškolské vzdělání,

• dobrá znalost práce na PC (Word, Excel),

• praxe v oblasti kontroly živnostenského podnikání,

• přesnost, spolehlivost a psychická odolnost,

• organizační a komunikační schopnosti, flexibilita,

• výborné vyjadřovací schopnosti v mluveném i písemném projevu,

• aktivní znalost nejméně jednoho cizího jazyka.

Nabízíme:

• Pracovní poměr: na dobu neurčitou. Práce převážně v terénu.

• Platové zařazení: zařazení, odpovídající druh práce, do 10. platová třída, podle Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Místo práce: Praha 1

Termín nástupu: dle dohody


Zájemce podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
a) přesné označení výběrového řízení,
b) jméno, příjmení a titul,
c) datum a místo narození,
d) státní příslušnost,
e) místo trvalého pobytu,
f) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka,
g) datum a podpis.

K přihlášce budou připojeny tyto doklady:
a) životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
c) ověření kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Lhůta pro podání přihlášky: doručené nejpozději dne 9. 3. 2018

Způsob podání přihlášky: v uzavřené obálce a to osobně do podatelny Úřadu městské části Praha 1, ul. Vodičkova 18, nebo poštou na adresu: Městská část, Praha 1, Úřad městské části Praha 1, Útvar tajemníka, oddělení personální Vodičkova 18, 115 68 Praha 1. Přihlášky nelze zasílat elektronicky!

Obálku označte textem: „VŘ PER 9/18“ - NEOTVÍRAT.“

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů.

Platnost inzerátu končí 9. 3. 2018. Po tomto datu, prosím, neodpovídejte.

Email: egrundova@jobsystem.cz
Telefon: 224819391

Lokalita:Praha
Okres:Praha
Plat:nezadán
Vloženo:22. 02. v 15:39
Podobné pracovní nabídky


B Benešov Beroun Blansko Brno Brno venkov Bruntál Břeclav C Cheb Chomutov Chrudim Č Česká Lípa České Budějovice Český Krumlov D Děčín Domažlice F Frýdek-Místek H Havlíčkův Brod P Praha Praha - východ Praha - západ H Hodonín Hradec Králové J Jablonec nad Nisou Jeseník Jičín Jihlava Jindřichův Hradec K Karlovy Vary Karviná Kladno Klatovy Kolín Kroměříž Kutná Hora L Liberec Litoměřice Louny M Mělník Mladá Boleslav Most N Náchod Nový Jičín Nymburk O Olomouc Opava Ostrava P Pardubice Pelhřimov Písek Plzeň - jih Plzeň - sever Plzeň Prachatice Prostějov Přerov Příbram R Rakovník Rokycany Rychnov nad Kněžnou S Semily Sokolov Strakonice Svitavy Š Šumperk T Tábor Tachov Teplice Trutnov Třebíč U Uherské Hradiště Ú Ústí nad Labem Ústí nad Orlicí V Vsetín Vyškov Z Zlín Znojmo Ž Žďár nad Sázavou

TOPlist