Volná pracovní místa Android aplikace
Oblíbené
Informace
Nejhledanější místa

REFERENT ODDĚLENÍ PŘESTUPKOVÝCH AGEND ODBORU SPRÁV Nymburk

Detail volného místa

Požadované předpoklady:
podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb. Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem

Další požadavky:
základní znalosti z oblasti veřejné správy
- základní znalosti z uvedeného druhu práce (projednávání přestupků)
- znalost práce s výpočetní technikou
- organizační a komunikační schopnosti
- ochota stálého prohlubování kvalifikace
Výhdou může být:
- zvláštní odborná způsobilost \"při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství a správních řízeních souvisejících\" - viz § 1 písm. c) Vyhlášky č. 512/2002 Sb., v platném znění

Dle ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, dle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě - platová třída 9

Náležitosti přihlášky a požadované doklady
1. Přihlášku, která obsahuje:
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu nebo čísla dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- datum a podpis uchazeče
3. Životopis, ve kterém uchazeč uvede údaje o dosavadních zaměstnáních
a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
4. Originál výpisu z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce,
u cizích státních příslušníků též obdobný doklad, osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží uchazeč bezúhonnost čestným prohlášením
5. Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášku včetně všech požadovaných dokladů zašlete nejpozději do 31.08.2017 včetně na adresu: Městský úřad Nymburk, tajemnice MěÚ, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk,
nebo předejte v podatelně Městského úřadu Nymburk na stejné adrese do 31.08.2017,
16,00 hod. , vždy v uzavřené obálce s uvedením hesla : \"Výběrové řízení 16/2017 -přestupky2 - NEOTVÍRAT\"

- Bližší informace k pracovní pozici: Mgr. Jaroslava Mejzrová - tel.: 325 501 511
- Možnost vícekolového výběrového řízení
- Ve stanovené lhůtě 18 měsíců od nástupu - povinnost složit zkoušku zvláštní odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, v dané oblasti
- Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na zrušení výběrového řízení

Nástup: říjen 2017, případně dle dohody

Popis pracovní pozice:
Zajišťování agendy vyřizování přestupků dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, postupem dle § 125h odst. 1 až odst. 5 citovaného zákona.

Provoz: Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Úvazek:

Volné pracovní místo nabízí:

Město Nymburk
Nymburk
Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk 2

Email:
Telefon: +420 325 501 511

Lokalita:Nymburk
Okres:Nymburk
Plat:15780 Kč
Vloženo:12. 08. v 10:58
Mapa


Podobné pracovní nabídky


B Benešov Beroun Blansko Brno Brno venkov Bruntál Břeclav C Cheb Chomutov Chrudim Č Česká Lípa České Budějovice Český Krumlov D Děčín Domažlice F Frýdek-Místek H Havlíčkův Brod P Praha Praha - východ Praha - západ H Hodonín Hradec Králové J Jablonec nad Nisou Jeseník Jičín Jihlava Jindřichův Hradec K Karlovy Vary Karviná Kladno Klatovy Kolín Kroměříž Kutná Hora L Liberec Litoměřice Louny M Mělník Mladá Boleslav Most N Náchod Nový Jičín Nymburk O Olomouc Opava Ostrava P Pardubice Pelhřimov Písek Plzeň - jih Plzeň - sever Plzeň Prachatice Prostějov Přerov Příbram R Rakovník Rokycany Rychnov nad Kněžnou S Semily Sokolov Strakonice Svitavy Š Šumperk T Tábor Tachov Teplice Trutnov Třebíč U Uherské Hradiště Ú Ústí nad Labem Ústí nad Orlicí V Vsetín Vyškov Z Zlín Znojmo Ž Žďár nad Sázavou

TOPlist