Volná pracovní místa Android aplikace
Oblíbené
Informace
Nejhledanější místa

REFERENT ODDĚLENÍ PŘESTUPKOVÝCH AGEND - odbor Sprá Nymburk

Detail volného místa

Kvalifikační předpoklady a požadavky: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
Další požadavky :
. základní znalosti z oblasti veřejné správy
. základní znalosti z uvedeného druhu práce (projednávání přestupků)
. znalost práce s výpočetní technikou
. organizační a komunikační schopnosti
. ochota stálého prohlubování kvalifikace

Výhodou je zvláštní odborná způsobilost „při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství a správních řízeních
souvisejících“, viz § 21 zákona č. 312/2002 Sb.

Náležitosti přihlášky a požadované doklady uchazeč doručí na níže uvedenou adresu:
1. Přihlášku, která obsahuje:
. jméno příjmení a titul uchazeče
. datum a místo narození uchazeče
. státní příslušnost uchazeče
. místo trvalého pobytu uchazeče
. číslo OP nebo čísla dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
. datum a podpis uchazeče
2. Životopis, ve kterém uchazeč uvede údaje o dosavadních zaměstnáních
a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
3. Výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce (originál nebo ověřená kopie)
u cizích státních příslušníků též obdobný doklad, osvědčující bezúhonnost, vydaný
domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží uchazeč
bezúhonnost čestným prohlášením
4. Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
strana č. 2 k výběrovému řízení č. 17/2017, lhůty a určené místo pro podání přihlášky:
Přihlášku včetně všech požadovaných dokladů zašlete nejpozději do 31.08.2017 včetně
na adresu:
Městský úřad Nymburk
tajemnice MěÚ
Náměstí Přemyslovců 163
288 28 Nymburk,

nebo předejte v podatelně Městského úřadu Nymburk na stejné adrese do 31.08.2017,
16:00 hodin, vždy v uzavřené obálce s uvedením hesla : „Výběrové řízení 17/2017 – přestupky 1“ NEOTVÍRAT“
Možnost vícekolového výběrového řízení :
. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na zrušení výběrového řízení
. Povinnost dalšího vzdělávání a složení zkoušky zvláštní odborné způsobilosti dle zákona
č. 312/2002 Sb. a odborné způsobilosti dle zákona č. 250/2016 Sb. (§ 111 a § 112)
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Popis pracovní pozice:
Zajišťování agendy přestupků a správních deliktů zejména dle zákona:
. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,
. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů,
. č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů
Provoz: Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání: Vyšší odborné
Úvazek:

Volné pracovní místo nabízí:

Město Nymburk
Nymburk
Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk 2

Email:
Telefon: +420 325 501 511

Lokalita:Nymburk
Okres:Nymburk
Plat:17100 Kč
Vloženo:12. 08. v 10:58
Mapa


Podobné pracovní nabídky


B Benešov Beroun Blansko Brno Brno venkov Bruntál Břeclav C Cheb Chomutov Chrudim Č Česká Lípa České Budějovice Český Krumlov D Děčín Domažlice F Frýdek-Místek H Havlíčkův Brod P Praha Praha - východ Praha - západ H Hodonín Hradec Králové J Jablonec nad Nisou Jeseník Jičín Jihlava Jindřichův Hradec K Karlovy Vary Karviná Kladno Klatovy Kolín Kroměříž Kutná Hora L Liberec Litoměřice Louny M Mělník Mladá Boleslav Most N Náchod Nový Jičín Nymburk O Olomouc Opava Ostrava P Pardubice Pelhřimov Písek Plzeň - jih Plzeň - sever Plzeň Prachatice Prostějov Přerov Příbram R Rakovník Rokycany Rychnov nad Kněžnou S Semily Sokolov Strakonice Svitavy Š Šumperk T Tábor Tachov Teplice Trutnov Třebíč U Uherské Hradiště Ú Ústí nad Labem Ústí nad Orlicí V Vsetín Vyškov Z Zlín Znojmo Ž Žďár nad Sázavou

TOPlist