Volná pracovní místa Android aplikace
Oblíbené
Informace
Nejhledanější místa

Rada oddělení hygieny dětí a mladistvých poboček Z Praha

Detail volného místa

Místo výkonu práce : Měšická 646/5, Praha 9
Způsob prvního kontaktu : na výběrovém řízení - e-mailem - gabriela.jurcikova@hygpraha.cz
Kontaktní osoba: paní Gabriela Jurčíková - personální oddělení
Upřesňující informace :
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
Rada oddělení hygieny dětí a mladistvých
poboček Západ, Severozápad a Sever

V Praze 3. 8. 2017
Č.j.: HSHMP 38864/2017

Ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze (dále jen \"HSHMP\") jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen \"zákon\"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
Rada oddělení hygieny dětí a mladistvých
poboček Západ, Severozápad a Sever
v oboru služby:
* 28 - zdravotnictví a ochrana zdraví
* 58 - Potravinářství a péče o potraviny

Charakteristika činností služebního místa:
* posuzovací, konzultační a poradenská činnost v oborech 28 a 58;
* hodnocení epidemiologické situace a zdravotních rizik v životním a pracovním prostředí pro děti a mladistvé,
* podílení se na tvorbě koncepce ochrany a podpory veřejného zdraví včetně její koordinace a metodického usměrňování ve vymezené územní působnosti;
* zajišťování a koordinování státního zdravotního dozoru ve své územní působnosti, odpovědnost za odbornou správnost a kvalitu odborných prací včetně jednotnosti závěrečných výstupů, vykonávání sankční a správní činnosti;
* zpracování podkladů pro vydávání předběžných opatření, stanovisek a rozhodnutí podle právních předpisů, příprava podkladů a analyzování výsledků činnosti
pro rozhodování v otázkách ochrany a podpory veřejného zdraví v rozsahu kompetence orgánu státní správy;
* zabezpečování plnění kontrolního plánu, úkolů hlavního hygienika a dalších odborných úkolů, plnění metodických pokynů hlavního hygienika včetně zpracování
a vyhodnocování úkolů a činnosti za své oddělení;
* provádění potřebných šetření a opatření při výskytu a prevenci alimentárních a jiných nákaz a při výskytu nebo podezření na jiná poškození zdraví;
* vedení potřebné dokumentace a evidence.

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu na služební místo 1. 10. 2017.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 10. platové třídy,

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 3. 9. 2017, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu HSHMP, Rytířská 12, p.s. 203, 110 01 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu: podatelna@hygpraha.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky IDDS: zpqai2i.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: \"Neotvírat\" a slovy \"Výběrové řízení na služební místoRada oddělení hygieny dětí a mladistvých poboček Západ, Severozápad a Sever\"
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:
1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§
Provoz: Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání: Vyšší odborné
Úvazek:

Volné pracovní místo nabízí:

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze
Praha
Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze 9, Měšická 646/5, Prosek, 190 00 Praha 9

Email: gabriela.jurcikova@hygpraha.cz
Telefon: +420 296 336 796

Lokalita:Praha
Okres:
Plat:17100 Kč
Vloženo:04. 11. v 15:35
Podobné pracovní nabídky


B Benešov Beroun Blansko Brno Brno venkov Bruntál Břeclav C Cheb Chomutov Chrudim Č Česká Lípa České Budějovice Český Krumlov D Děčín Domažlice F Frýdek-Místek H Havlíčkův Brod P Praha Praha - východ Praha - západ H Hodonín Hradec Králové J Jablonec nad Nisou Jeseník Jičín Jihlava Jindřichův Hradec K Karlovy Vary Karviná Kladno Klatovy Kolín Kroměříž Kutná Hora L Liberec Litoměřice Louny M Mělník Mladá Boleslav Most N Náchod Nový Jičín Nymburk O Olomouc Opava Ostrava P Pardubice Pelhřimov Písek Plzeň - jih Plzeň - sever Plzeň Prachatice Prostějov Přerov Příbram R Rakovník Rokycany Rychnov nad Kněžnou S Semily Sokolov Strakonice Svitavy Š Šumperk T Tábor Tachov Teplice Trutnov Třebíč U Uherské Hradiště Ú Ústí nad Labem Ústí nad Orlicí V Vsetín Vyškov Z Zlín Znojmo Ž Žďár nad Sázavou

TOPlist