Volná pracovní místa Android aplikace
Oblíbené
Informace
Nejhledanější místa

Pověřenec pro ochranu osobních údajů Praha

Detail volného místa

Profil společnosti:
Zprostředkováváme personální inzerci pro klienta, kterým je Úřad městské čísti Praha 1.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Tajemník Úřadu městské čísti Praha 1 dle ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úředních územních samosprávních celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
Vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovních pozic úředníků: Referent / referentka - kontrolor / kontrolorka kontrolně správního oddělení Odboru živnostenského.

Náplň práce:
Druh práce:

• pověřenec pro ochranu osobních údajů.
Charakteristika vykonávané činnosti:

• metodické usměrňování subjektů na úseku jejich činnosti v oblasti zpracováními a ochrany osobních údajů. Komplexní zajištění funkce pověřence pro osobní údaje dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů pro městskou část Praha 1 a její příspěvkové organizace, zejména:
o analýza a ověřování souladu vnitřních předpisů a procesů s právní úpravou v oblasti ochrany údajů a s koncepcemi MČ P1 v oblasti ochrany osobních údajů, vč. rozdělení odpovědnosti, zvyšování povědomí a odborné průpravy pracovníků zapojených do operací zpracování a souvisejících auditů,
o sběr informací o zpracování a identifikace procesů zpracování osobních údajů,
o analýza k potřebnosti posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a posouzení případných technických a organizačních opatření,
o informační, konzultační a metodická činnost v oblasti ochrany údajů. Poradenství zaměstnancům a případné dalším osobám podílejícím se na zpracování osobních údajů,
o vydávání stanovisek k navrhovaným opatřením a spolupráce s dozorovým úřadem.

Požadujeme:
Zákonné předpoklady pro uzavření pracovního poměru:

• fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.
Další požadavky odpovídající správní činnosti:

• vysokoškolské vzdělání dosažené nejlépe ve studijních programech: hospodářská politika a správa, veřejná správa, ekonomika a management, právní specializace, právo a právní věda, bezpečnostně právní studia,

• základní přehled o informačních systémech veřejné správy výhodou,

• znalost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, znalost Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a souvisejících dokumentů,

• praxe ve veřejné správě /není podmínkou),

• organizační a komunikační schopnosti, přesnost, spolehlivost.


Nabízíme:

• Pracovní poměr: na dobu neurčitou.

• Platové zařazení: 11. platová třída, podle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Místo práce: Praha 1

Termín nástupu: dle dohody

Zájemce podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
a) přesné označení výběrového řízení,
b) jméno, příjmení a titul,
c) datum a místo narození,
d) státní příslušnost,
e) místo trvalého pobytu,
f) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka,
g) datum a podpis.

K přihlášce budou připojeny tyto doklady:
a) životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
c) ověření kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Lhůta pro podání přihlášky: doručené nejpozději dne 8. 3. 2018

Způsob podání přihlášky: v uzavřené obálce a to osobně do podatelny Úřadu městské části Praha 1, ul. Vodičkova 18, nebo poštou na adresu: Městská část, Praha 1, Úřad městské části Praha 1, Útvar tajemníka, oddělení personální Vodičkova 18, 115 68 Praha 1. Přihlášky nelze zasílat elektronicky!

Obálku označte textem: „VŘ PER 06/18“ - NEOTVÍRAT.“

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů.

Platnost inzerátu končí 8. 3. 2018. Po tomto datu, prosím, neodpovídejte.

Email: egrundova@jobsystem.cz
Telefon: 224819391

Lokalita:Praha
Okres:Praha
Plat:nezadán
Vloženo:22. 02. v 14:14
Podobné pracovní nabídky


B Benešov Beroun Blansko Brno Brno venkov Bruntál Břeclav C Cheb Chomutov Chrudim Č Česká Lípa České Budějovice Český Krumlov D Děčín Domažlice F Frýdek-Místek H Havlíčkův Brod P Praha Praha - východ Praha - západ H Hodonín Hradec Králové J Jablonec nad Nisou Jeseník Jičín Jihlava Jindřichův Hradec K Karlovy Vary Karviná Kladno Klatovy Kolín Kroměříž Kutná Hora L Liberec Litoměřice Louny M Mělník Mladá Boleslav Most N Náchod Nový Jičín Nymburk O Olomouc Opava Ostrava P Pardubice Pelhřimov Písek Plzeň - jih Plzeň - sever Plzeň Prachatice Prostějov Přerov Příbram R Rakovník Rokycany Rychnov nad Kněžnou S Semily Sokolov Strakonice Svitavy Š Šumperk T Tábor Tachov Teplice Trutnov Třebíč U Uherské Hradiště Ú Ústí nad Labem Ústí nad Orlicí V Vsetín Vyškov Z Zlín Znojmo Ž Žďár nad Sázavou

TOPlist