Volná pracovní místa Android aplikace
Oblíbené
Informace
Nejhledanější místa

HLAVNÍ ÚČETNÍ Kdyně

Detail volného místa

Předpokládaný termín nástupu: leden/únor 2019, příp. dle dohody.
Platové zařazení: dle nařízení vlády 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platová třída: 10.
Rámcový popis pracovní náplně: komplexní vedení účetnictví územně samosprávného celku (koordinace účtování o stavu, pohybu a rozdílu majetku a závazků, o nákladech a výnosech, výdajích a příjmech a o výsledku hospodaření územně samosprávného celku) včetně sestavování finančních výkazů, účetní závěrky a vedení účetních knih.
Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků: státní občanství ČR; u fyzické osoby, která je cizím státním občanem, trvalý pobyt v ČR; dosažení věku 18 let; způsobilost k právním úkonům; bezúhonnost; znalost jednacího jazyka.
Požadavky na uchazeče o funkci hlavní účetní: úplné střední či vysokoškolské vzdělání ekonomického směru; znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českých účetních standardů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dalších souvisejících předpisů; znalost účetnictví územně samosprávného celku výhodou; praxe v oblasti obecní samosprávy a veřejné správy výhodou; dobrá uživatelská znalost práce na PC; samostatnost, spolehlivost, pečlivost a zodpovědnost pro vykonávanou práci.
Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto náležitosti:
jméno, příjmení a titul uchazeče;
datum a místo narození;
státní příslušnost;
místo trvalého pobytu;
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana;
kontaktní údaje - telefonní číslo a e-mailová adresa;
datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno připojit:
strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech týkajících se správních a administrativních činností;
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce;
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a nařízení EP a Rady č. 2016/679.;
osvědčení (tzv. lustrační osvědčení) a čestné prohlášení dle ust. § 4 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (tato povinnost se netýká uchazečů narozených po 1.12. 1971)

Bližší informace : Oskar Hamrus, starosta města Kdyně (tel. 379 413 512, e-mail: hamrus@radnice.kdyne.cz)

Lhůta k podání přihlášky:
Přihlášku v písemné podobě s požadovanými doklady mohou uchazeči zasílat doporučeně, nejpozději do 14.12. 2018 (v tomto termínu musí být přihláška doručena na podatelnu Městského úřadu Kdyně) na adresu: Městský úřad Kdyně, Náměstí 1, 345 06 Kdyně

Obálku s podklady pro výběrové řízení je rovněž možné doručit osobně na podatelnu Městského úřadu Kdyně (na výše uvedenou adresu), a to nejpozději do 14.12. 2018 do 12:00 hod.
Obálku je třeba označit nápisem \"NEOTEVÍRAT - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ -HLAVNÍ ÚČETNÍ\"

Provoz: Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Úvazek:

Volné pracovní místo nabízí:

Město Kdyně
Kdyně
Městský úřad, Náměstí 1, 345 06 Kdyně

Email: hamrus@radnice.kdyne.cz
Telefon: +420 379 413 512

Lokalita:Kdyně
Okres:Domažlice
Plat:28000 Kč
Vloženo:22. 11. v 10:11
Podobné pracovní nabídky


B Benešov Beroun Blansko Brno Brno venkov Bruntál Břeclav C Cheb Chomutov Chrudim Č Česká Lípa České Budějovice Český Krumlov D Děčín Domažlice F Frýdek-Místek H Havlíčkův Brod P Praha Praha - východ Praha - západ H Hodonín Hradec Králové J Jablonec nad Nisou Jeseník Jičín Jihlava Jindřichův Hradec K Karlovy Vary Karviná Kladno Klatovy Kolín Kroměříž Kutná Hora L Liberec Litoměřice Louny M Mělník Mladá Boleslav Most N Náchod Nový Jičín Nymburk O Olomouc Opava Ostrava P Pardubice Pelhřimov Písek Plzeň - jih Plzeň - sever Plzeň Prachatice Prostějov Přerov Příbram R Rakovník Rokycany Rychnov nad Kněžnou S Semily Sokolov Strakonice Svitavy Š Šumperk T Tábor Tachov Teplice Trutnov Třebíč U Uherské Hradiště Ú Ústí nad Labem Ústí nad Orlicí V Vsetín Vyškov Z Zlín Znojmo Ž Žďár nad Sázavou

TOPlist